Ylöjärvi (Viljakkala)

Tervetuloa oppimaan ja ulkoilemaan Karhen metsäradalle!

Viljakkalan koulujen käyttöön tarkoitettu metsäopetuspolku on suunniteltu ja toteutettu vuoden 2005 aikana osana Pirkanmaan metsäkeskuksen Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä -hanketta, jota ovat rahoittaneet Joutsenten reitti ry, Pirkanmaan TE-keskus ja Suomen metsäsäätiö. Opetuspolun kohdeopasteet ja tehtävät ovat laatineet Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat Hanna Hurme ja Sanni Rask osana projektiopintojaan.

Metsäopetuspolun toteutukseen myötävaikuttivat Viljakkalan kunta ja alueen koulut. Lähtöopastetaulujen graafisesta suunnittelusta vastasi Jorma Anttoora Pirkanmaan metsäkeskuksesta. Suuri kiitos myös kaikille muille metsäopetuspolun toteuttamisessa mukana olleille!

Metsäopetuspolku sijaitsee Karhen kuntoradalla. Maasto alueella on melko vaihtelevaa ja tarjoaa hyvän mahdollisuuden metsän eri käyttömuotoihin tutustumiseen. Lähtöpisteessä on opastetaulu, ja polun varrelle sijoitetut kohteet on merkitty numeroiduin tolpin. Kohdeopastetekstit voi tulostaa mukaan metsäretkelle tältä sivustolta.

Koulujen lisäksi metsäopetuspolku tarjoaa myös muille kunnan asukkaille ja luonnossa liikkujille mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua metsäluontoon.

Vammalassa 19.9.2005

Minna Rautalin
projektipäällikkö
Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä -hanke
Pirkanmaan metsäkeskus

Lataa aineisto tästä mukaasi:

Viljakkalan metsäopetuspolun kartta ja teksti
Viljakkalan metsäopetuspolun kartta

Päivitetty 6.5.2014