Tampere

Tervetuloa metsäopetuspolulle Kaupin maisemiin

Tampereen ensimmäinen metsäopetuspolku on perustettu Kauppiin, joka on sijainniltaan keskeinen ja monien koulujen opetuskohteenakin toimiva virkistysmetsä kaupungin keskustan läheisyydessä. Metsäopetuspolku kiertää tamperelaisille jo ennestään tutun Tuomikallion valaistun reitin, jossa on hiihtokaudella latu. Talvella metsäopetuspolkuun voikin tutustua vain hiihtäen, mikä mahdollistaa aivan erilaisen metsäkokemuksen kesäaikaiseen retkeen verrattuna. Kaupin metsäopetuspolku tarjoaa kattavasti perustietoa metsästä elinympäristönä, metsänhoidosta ja riistanhoidosta. Reitin sisälle jää yksi Kaupin alueen arvokkaista luontokohteista. Reitin varrella voi tutustua myös vuonna 1944 rakennettuun ilmatorjunnan tuliasemaan ja paikalle vuonna 2003 palautettuun sodanaikaiseen tykkiin.

Kaupin metsäopetuspolun avajaisia vietettiin Kissanmaan koulun metsätapahtumana. Sisällä valmistettiin paperia uusiomassasta, ulkona tutustuttiin metsänmittaukseen ja jokamiehenoikeuksiin.

Kauppi-Niihaman metsäalue on laaja yhtenäinen virkistys- ja ulkoilumetsä, joka muodostuu suurelta osin kaupungin omistuksessa olevasta metsästä, mutta myös yksityiset ja seurakunta omistavat metsätiloja lähinnä Niihaman alueella. Kauppia on kehitetty aina 1960-1970-luvuilta alkaen urheilupuistoksi. Nykyisin alueella on mm. monipuoliset kuntoilu- ja kilpareitit sekä palloilukentät. Kaupista lähtevää kansanlatua pitkin pääsee Niihaman majan kautta aina Leinolaan ja Kangasalle asti. Alueen osayleiskaavaehdotuksen mukaan alue säilytetään jatkossakin ehjänä ja luonnonläheisenä virkistysaluekokonaisuutena. Tärkeäksi tavoitteeksi asetetaan myös arvokkaiden luontokohteiden ja harvinaisten kasvien ja eläinten elinolosuhteiden ottaminen huomioon alueen suunnittelussa.

Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan kaupungin metsäsuunnitelman mukaan. Metsien hoidossa tavoitteena on turvata luonnonmukaisten ja vaihtelevien metsäekosysteemien säilyminen. Metsänhoidon periaatteet ja menetelmät ovat muotoutuneet alueen käyttäjiltä saadun palautteen mukaisiksi. Metsien hoidon ensisijaisena tavoitteena onkin virkistyskäyttöä tukevat hoitotoimet.

Tampereen kaupunki kiittää Metsästä moneksi Tampereen seudulla –hanketta ja Pohjois-Hämeen riistanhoitopiiriä metsäopetuspolun suunnittelusta ja toteutuksesta.

Elämyksellisiä metsäretkiä toivottaen,

Anne Tuominen
metsäsuunnittelija
Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lataa aineisto tästä mukaasi:

Tampereen metsäopetuspolun teksti
Tampereen metsäopetuspolun kartta

Päivitetty 5.6.2014.

Maaston kylttejä ja tolppia uusitaan mahdollisesti vuoden 2014 aikana.