Sastamala (Äetsä)

Tervetuloa Äetsän metsäopetuspolulle!

Äetsän koulujen käyttöön tarkoitettu metsäopetuspolku on suunniteltu ja toteutettu vuoden 2005 aikana osana Pirkanmaan metsäkeskuksen Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä -hanketta, jota ovat rahoittaneet Joutsenten reitti ry, Pirkanmaan TE-keskus ja Suomen metsäsäätiö. Opetuspolun kohdeopasteet ja tehtävät ovat laatineet Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat Anne Huhta ja Mirja Paananen osana projektiopintojaan.

Metsäopetuspolun toteutukseen myötävaikuttivat Äetsän kunnan vapaa-aikatoimi ja tekninen toimi. Käytännön apuna olivat Äetsän Kunnon 81:n aktiivit. Lähtöopastetaulujen graafisesta suunnittelusta vastasi Jorma Anttoora Pirkanmaan metsäkeskuksesta.
Suuri kiitos myös kaikille muille metsäopetuspolun toteuttamisessa mukana olleille!

Metsäopetuspolku sijaitsee Aurajärven ulkoilureitillä. Maasto alueella on vaihtelevaa, ja polku on keskeisellä paikalla kouluja ajatellen. Metsäopetuspolulle voi lähteä tutustumaan Innilästä tai Lammelasta käsin. Lähtöpisteissä on opastetaulut, ja polun varrelle sijoitetut kohteet on merkitty puihin kiinnitetyin, numeroiduin metallipannoin. Kohdeopastetekstit voi tulostaa mukaan metsäretkelle tältä sivustolta.

Koulujen lisäksi metsäopetuspolku tarjoaa myös muille kunnan asukkaille ja luonnossa liikkujille mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua metsäluontoon.

Vammalassa 14.9.2005

Minna Rautalin
projektipäällikkö
Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä -hanke
Pirkanmaan metsäkeskus

Lataa aineisto tästä mukaasi:

Äetsän metsäopetuspolun kartta ja teksti
Äetsän metsäopetuspolun kartta

Päivitetty 21.5.2014