Nokia

Metsäpolku monipuolistaa Laajanoja-Alinenjärvi luontoreittiä

Laajanoja on viimeinen puro vedenpitkällä matkalla Nokian pohjoisilta Kaakkurijärviltä Nokianvirtaan ja siitä eteenpäin Kokemäenjokea pitkin merelle.  Noin 4 km pitkä Nokian keskustaa halkova Laajanoja lähtee Alinenjärvestä.  Se on säilynyt luonnontilaisena, vaikka sen ympärille on rakennettu katuja ja taloja vuosien saatossa lähes koko matkalle.  Purossa on säilynyt ilmeisesti alkuperäinen purotaimenkanta, mikä nostaa Laajanojan arvokkuutta.

Laajanoja ja koko järvireitti on Nokian kaupungin asukkaille erittäin merkittävä ulkoilu- ja retkeilyalue.

Alhoniityn koulun vanhempainyhdistyksen hankkeena toteutettu yli kahden kilometrin luontopolku koululta Alisen järvelle pitkospuineen ja rasteineen on arvokasta nokialaisten hyväksi tehtyä työtä. Nyt samalle reitille toteutettu metsäpolku täydentää hyvin polun arvoa oppia lukemaan luontoa.  Luonto- ja metsäpolulle on helppoa ja turvallista poiketa tutustumaan metsän moninaisuuteen.  Meistä hyvin monet eivät tunne metsää ja sen kasveja ja eläimiä kovinkaan hyvin, tämä reitti antaa oppilaille  ja asukkaille hyvän tilaisuuden opiskella metsässä.

Nokian kaupunki kasvaa voimakkaasti. Uusia asukkaita syntyy ja muuttaa kaupunkiin, uusia alueita rakennetaan, yrityksiä perustetaan ja työpaikat lisääntyy.  Kasvusta ja vilkkaasta toiminnasta huolimatta metsä ja luonto on Nokialla ollut aina arvossaan.

Nykyisin Nokian monipuolinen elinkeinoelämä on alkujaan syntynyt metsästä. Nokian teollistuminen on lähtenyt liikkeelle puuhiomon perustamisesta Nokianvirran Emäkosken rannalle lähes 150 vuotta sitten.  Tehdas käytti raaka-aineenaan metsä tuotetta puuta. Tästä alkoi Nokia yhtiön taival maailmalla.

Metsäpolku on hyvä linkki myös menneeseen aikaan, mutta tärkeintä on jokaisen tiedostaa tänä päivänä se, että metsästä voi oppia paljon.

Lämpimät kiitokset kaikille luonto- ja metsäpolun rakentajille.

Henry Moisio
elinkeinopäällikkö
Nokian kaupunki

Lataa aineisto tästä mukaasi:

Nokian metsäopetuspolun teksti
Nokian metsäopetuspolun kartta

Päivitetty 21.5.2014

Maastossa olevia kylttejä ja tolppia uusitaan kesän ja syksyn 2014 aikana.