Hämeenkyrö

Tervetuloa Kyröskosken harjun metsäopetuspolulle!

Hämeenkyrön koulujen käyttöön tarkoitettu metsäopetuspolku on suunniteltu ja toteutettu vuoden 2005 aikana osana Pirkanmaan metsäkeskuksen Metsätietoa kouluihin Joutsenten reitillä -hanketta, jota ovat rahoittaneet Joutsenten reitti ry, Pirkanmaan TE-keskus ja Suomen metsäsäätiö. Opetuspolun kohdeopasteet ja tehtävät ovat laatineet Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijat Hanna Hurme ja Sanni Rask osana projektiopintojaan.

Metsäopetuspolun toteutuksessa taustatukena oli työryhmä, johon kuuluivat puutarhuri Detlev Liebing Hämeenkyrön kunnasta, biologian ja maantieteen opettaja Jukka Koponen Hämeenkyrön yhteiskoulusta, toiminnanjohtaja Esa Virtanen Hämeenkyrön-Viljakkalan riistanhoitoyhdistyksestä, opiskelijat Hanna Hurme ja Sanni Rask Tampereen ammattikorkeakoulusta sekä projektipäällikkö Minna Rautalin Pirkanmaan metsäkeskuksesta. Lähtöopastetaulujen graafisesta suunnittelusta vastasi Jorma Anttoora Pirkanmaan metsäkeskuksesta. Suuri kiitos myös kaikille muille metsäopetuspolun toteuttamiseen myötävaikuttaneille!

Metsäopetuspolku sijaitsee Kyröskosken harjun kuntoradalla. Maasto alueella on monipuolista, ja polku on keskeisellä paikalla kouluja ajatellen. Metsäopetuspolulle voi lähteä tutustumaan perhepuistosta käsin. Lähtöpisteessä on opastetaulu, ja polun varrelle sijoitetut kohteet on merkitty numerotolpin. Kohdeopastetekstit voi tulostaa mukaan metsäretkelle tämän sivun alaosasta tai noutaa kirjallisessa muodossa Kyröskosken urheilukeskukselta sen aukioloaikoina.

Koulujen lisäksi metsäopetuspolku tarjoaa myös muille kunnan asukkaille ja luonnossa liikkujille mielenkiintoisen mahdollisuuden tutustua metsäluontoon. Toivottavasti polku kuluu käytössä!

Minna Rautalin
Pirkanmaan metsäkeskus

Lataa aineisto tästä mukaasi:


Hämeenkyrön metsäopetuspolun kartta ja teksti
Hämeenkyrön metsäopetuspolun kartta

Päivitetty 3.4.2014