Puukaupassa yleisiä tavaralajeja ovat kuitu, tukki ja energiapuu. Kuitu ja tukki jaetaan yleensä puulajeittain eri tavaralajeihin. Tukkipuut jaetaan edelleen eri tavaralajeiksi laadun ja koon mukaan. Energiapuutavaralajeja ovat kannot, latvusmassa, ranka ja kokopuu. Nykyään kuitupuuksi luokiteltua puuta korjataan usein myös energiapuuna.

Kuitupuut menevät joko kemiallisen tai mekaanisen sellun valmistukseen. Lehti- ja havupuuselluista valmistetaan erilaisia paperi-, kartonki ja pahvilaatuja sekä pakkausmateriaaleja ja muoveja korvaavia tuotteita. Tukit jatkavat matkaansa sahoille tai vaneritehtaille. Erilaisia sahatavaroita, kuten lautoja, vaneria ja levyjä, voidaan käyttää sellaisenaan esimerkiksi rakentamisessa. Jatkojalostettuina näistä saadaan hiomotuotteita, liimapuupalkkeja ja huonekaluja.

Energiapuu käytetään erilaisten energiamuotojen valmistukseen, kuten lämmöksi tai biopolttoaineeksi. Puuperäisistä aineista, sellu mukaan lukien, valmistetaan myös lääkkeitä, vaatteita, pesuaineita ja ruuissa olevia aineksia. Lisäksi puumateriaalin käytön mahdollisuudet ja ideat kasvavat jatkuvasti.

Puunrungoista katkotaan ja karsitaan tukki-, kuitu- ja energiapuuta, puun koon ja laadun mukaan.

Puunrungoista katkotaan ja karsitaan tukki-, kuitu- ja energiapuuta, puun koon ja laadun mukaan.

Edellinen sivu: Puukauppa ja puunkorjuu
Seuraava sivu: Metsien suojelu