Jos metsän halutaan kehittyvän metsänomistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti, se tarvitsee hoitoa. Hoitotöiden oikea ajoittaminen ja hyvä ennakkosuunnittelu ovat tärkeitä vaiheita talousmetsien hoidossa.

Jo uudistamisvaiheessa metsikköön tulee valita kohteelle sopiva puulaji sekä maanmuokkaus– ja uudistamismenetelmä, mikä helpottaa uudistumista ja tulevien vuosien hoitotöitä. Nuori taimikko vaatii kuitenkin aina seurantaa ja hoitoa. Vaivannäkö palkitaan hyvälaatuisena ja arvokkaanan puuna jo ensiharvennuksessa. Kunnostusojitus varmistaa hyvän kasvun turvemailla ja lannoituksella saadaan lisättyä kasvua. Hyvässä kunnossa olevat metsätiet helpottavat tulevia hakkuita ja tarvittavien hoitotöiden suorittamista sekä takaavat myytävälle puutavaralle usein paremman hinnan.

Tässä Metsien hoito -osiossa perehdytään metsänhoidon tukiin, metsänparannustöihin sekä taimikonhoitoon ja nuoren metsän hoitoon.

100-0017_IMG_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Uudistushakkuu
Seuraava sivu: Metsänhoidon tuet