Metsä toimii elinympäristönä useille eliölajeille, niin eläimille, kasveille kuin sienille. Eri lajit vaativat erilaisia elinympäristöjä, minkä vuoksi metsissä tulisikin vaalia monimuotoisuutta sekä erityyppisiä kasvupaikkoja ja pienilmastoja. Monet kaikkein tärkeimmät eliöt ovat niitä, joita silmämme eivät edes kovin helpolla erota.

Kasvit ovat metsän tuottajia ja yhteyttäjiä, minkä vuoksi ne ovat elintärkeitä kaiken elämän kannalta. Sienet puolestaan toimivat symbioosissa kasvien kanssa ja ovat lisäksi metsien omia hajottajia. Eläimet, kuten ihmisetkin, toimivat puolestaan metsän kuluttajina.

Suomessa elää esimerkiksi noin 60 nisäkäslajia, yli 2000 kasvilajia ja jo pelkästään suursieniä on noin 2000 erilaista, ja suurin osa näistä viihtyy erityisesti metsämaisemassa. Toiset lajit kaipaavat enemmän valoa ja aukeita paikkoja, toiset varjoa ja peitteisyyttä. Esimerkiksi lahopuu on elintärkeä monille lajeille itsessään tai ravintoketjun kautta.

Vaikka metsät eivät ole ihmisille enää useinkaan varsinaisia elinympäristöjä, ovat ne silti keskeisessä roolissa jokapäiväisessä elämässämme. Metsät ovat tietysti hapen lähteitä, mutta niitä käytetään myös rahan ja ravinnon lähteinä sekä virkistäytymispaikkoina. Monilla alueilla metsät ovat saaneet väistyä rakentamisen tieltä, mutta siitä huolimatta Suomi on edelleen varsin metsäinen ympäristö: Suomen maapinta-alasta metsät ja metsätalousmaat kattavat yli 80 prosenttia.

Karhun kotimaisemaa. Kuva: Anna Grenfors/Suomen metsästäjäliitto

Karhun kotimaisemaa. Kuva: Anna Grenfors/Suomen metsästäjäliitto

Edellinen sivu: Perustietoja metsästä
Seuraava sivu: Talousmetsä vai luonnontilainen metsä?