Metsätaloudessa on tärkeää ottaa huomioon

  • luonnon erityiskohteiden ja lajien säilyminen
  • metsän monimuotoisuuden säilyttäminen
  • riistan elinmahdollisuudet
  • maisema-arvot
  • virkistyskäyttö.

Virkistyskäytön kannalta erityiskohteiden suojelu ja lajien säilyminen, maisema-arvot ja metsäluonnon monimuotoisuus käyvät käsi kädessä. Monimuotoinen ja vaihteleva metsäluonto on monelle kulkijalle suurempi elämys kuin yhden puulajin talousmetsä. Lisäksi vaihtelevan ja monipuolisen metsämaiseman terveysvaikutuksia on tutkittu paljon: tulokset ovat osoittaneet, että monimuotoinen luonto vähentää mm. allergioita ja stressiä sekä alentaa verenpainetta.

Monimuotoisen metsän kasvi-, sieni- ja eläinlajistot ovat runsaat. Sienestäjän ja marjastajan saalis on vähemmän herkkä vuosittaiselle vaihtelulle, kun lajivalikoima on suurempi. Laaja kasvivalikoima tarjoaa suojaa ja ravintoa monille eri eläinlajeille. Monimuotoisessa metsässä riistakin voi hyvin.

Metsänhoidolla on aina vaikutusta marjojen, sienien ja riistan elinympäristöihin – vaikutus voi olla lajikohtaisesti myönteistä tai kielteistä. Hoitotoimenpiteiden vaikutusta eri lajeihin käsitellään tarkemmin alasivuilla.

Metsäpolku_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit
Seuraava sivu: Luonnon keruutuotteet