Suomen metsien käytön lähtökohtana on kestävä metsätalous. Tämä tarkoittaa sitä, että metsiä hyödynnetään sekä taloudellisesti, ekologisesti että sosiaalisesti kestävällä tavalla. Metsätalouteen kuuluu puun kasvatus, puunkorjuu sekä puunkuljetus. Metsätalous työllistää Suomessa yli 20 000 henkilöä, etenkin maaseutukunnissa. Myös puunmyynnistä saatavat tulot ovat monille metsänomistajille yhä tärkeä tulonlähde.

Suomen metsätaloutta säädellään pääasiassa metsälain kautta. Lisäksi metsätaloustoimiin vaikuttavat osaltaan myös vesilaki, maankäyttölaki ja luonnonsuojelulaki. Suurin osa Suomen talousmetsistä kuuluu myös metsäsertifioinnin piiriin (FSC tai PEFC), jotka pohjalta metsien hoitoon ja käyttöön tulee omat kriteerinsä. Suomen metsätaloudessa keskeisin metsälaista tuleva sääntö on metsän uudistaminen. Jos metsänomistaja hakkaa metsäänsä yli 0,3 hehtaarin kokoisen aukon, hänen pitää huolehtia alueen uudistamisesta kylvämällä siemeniä, istuttamalla taimia tai luontaisesti uudistamalla.

Tästä Metsätalous-osiosta voit lukea lisää metsien hoidosta ja kasvatuksesta, metsien uudistamisesta sekä puukaupasta.

Hakkuu1_jpg_leila_laukkanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Jalot lehtipuut
Seuraava sivu: Metsän uudistaminen