Eriasteisesti suojeltuja metsiä on Suomessa yhteensä miltei kolme miljoonaa hehtaaria, joka on noin 13 % koko Suomen metsäpinta-alasta. Tiukasti suojeltuja metsäalueita, joissa hakkuut on kielletty kokonaan, on 9 % metsäpinta-alasta. Suojelussa tai rajoitetussa käytössä olevista alueista suurin osa painottuu Pohjois-Suomeen, jossa suojeltuna on miltei 2,5 miljoonaa hehtaaria metsää eli 21,3 % suojelualueiden kokonaispinta-alasta. Puolimiljoonaa hehtaaria suojelluista tai rajoitetussa käytössä olevista metsistä sijaitse Etelä-Suomessa, mikä on 4,3 % maan metsäpinta-alasta.

Metsien suojelu -osiosta pääset lukemaan mm. miten ja minkälaisia kohteita Suomessa erityisesti suojellaan.

lehmukset_matti_seppälä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Puutavaralajit
Seuraava sivu: Metsien monimuotoisuus