Lähimaisemassa vaikuttavat puuston tiheys, ikärakenne, puulajit ja pensaskerros. Esimerkiksi hakkuissa kalliometsät säästetään ja rajataan hakkuu alarinteeseen. Pienialaiset notkelmat säästetään hakkuilta.

Lähimaiseman hoito vaihtelee erityyppisissä metsissä. Kumpareilla voidaan suosia avaruutta, kun taas notkelmissa miellyttää rehevän, tiheän metsän tuntu. Männiköiden karuihin kasvupaikkoihin kuuluu valoisuus. Lehdoissa säilytetään suljetun, varjoisan tilan olemus jättämällä pensaikot raivaamatta. Metsän sisään voidaan myös avata aukkoja valon ja varjon vaihtelun lisäämiseksi. Metsän tunnelma tiivistyy puronotkoissa ja puronvarsikorvissa, jotka tulisi säilyttää mahdollisimmaan luonnontilaisina.

Lähimaisemassa on oleellista, että juuri se paikka, jossa seisomme, tuntuu kauniilta ja erityiseltä. Näin ollen lähimaisemassa otetaan huomioon ennen kaikkea paikan ominaispiirteet ja niiden esiin tuominen.

Rantakallion-puustoa

Esimerkiksi puustoista rantakalliota voi pitää veneilijöiden lähimaisemana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Kaukomaisema
Seuraava sivu: Maisemalliset erityisalueet