Riistaa suositaan metsätaloudessa ottamalla kaikessa metsätaloudessa huomioon riistaeläinlajien elinympäristövaatimukset. Tärkeää metsäriistan elinympäristön hoidossa on turvata eläinten talviaikainen ravinnonsaanti. Lisäksi riistakolmiolaskennat, joita suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät ympäri maan, ovat tärkeitä riistakantojen ja lajisuhteiden selvittämisessä. Riistakolmiolaskentoja suoritetaan vuosittain kesäisin ja talvisin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kerää ja kokoaa lasketut tiedot.

Metsänhoidolla on aina vaikutusta riistan elinympäristöihin. Jos halutaan puuntuotannon ohella vaalia riistakantoja, niiden elinympäristöjen hoidon tulee ulottua taimikon perustamisvaiheesta aina päätehakkuuseen asti ja edelleen seuraavaan sukupolveen.

Elinympäristön hoidossa perustekijä on puusto. Kullekin kasvupaikalle voidaan kasvattaa siinä parhaiten menestyvistä puulajeista riistaa suosiva elinympäristö. Talvisin, jolloin riistain ruoan saanti on vaikeampaa, eläimet etsivät urpukoivikoita ja -lepikoita ja nakertavat kuorta haapavesakoista. Hirvet ja jänikset syövät talvella mieluiten haapaa, katajaa ja pajuja. Kun metsässä on puustoltaan kaikenikäisiä metsiköitä, mahdollisimman monella metsäriistalajilla on mahdollisuus selviytyä.

Kuva: Pekka Kustula/Suomen metsästäjäliitto

Emohirvi vasoineen. Kuva: Pekka Kustula/Suomen metsästäjäliitto

Edellinen sivu: Yrtit
Seuraava sivu: Riistaeläimet