Maanmuokkaus on osa uudistustoimia. Uudistus- tai siemenpuuhakkuun jälkeen metsänpohjalta paljastetaan kivennäismaata, jolloin istuttaminen ja kylvö helpottuvat ja taimi lähtee paremmin kasvuun sille otollisella kasvupaikalla. Suometsissä muokkausmenetelmä valitaan kunnostusojitustarpeen mukaan. Maanmuokkauksessa on tärkeää huolehtia vesiensuojelusta ja säästää monimuotoisuudelle tärkeät alueet. Tavallisesti maanmuokkaus suoritetaan kaivinkoneen kauhalla tai erikseen maanmuokkaukseen suunnitelluilla muokkauskauhoilla sekä äestyskoneilla.

Laikkumätästys

Laikkumätästys ja kuusen istutus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maanmuokkausmenetelmiä

Kulotus ja kevyt maanpinnan muokkaus Hyvä yhdistelmä kunttaantuneiden, tuoreiden ja kuivahkojen kankaiden uudistamiseen. Kulotus on myös hyvä menetelmä maisemallisesti aroilla kohteilla, joilla ei haluta maastoon selviä muokkausjälkiä. Lisäksi kulotusta voi samalla hyödyntää luonnonhoidollisesti jättämällä alueelle muutamia palopuita.

Äestys. Metsä-äkeellä eli metsätraktoriin kytketyillä muokkauslautasilla paljastetaan kivennäismaata enintään 10 cm syvyydeltä lähes yhtäjaksoisena vakona. Äestys sopii useimpiin paikkoihin, lukuun ottamatta hienojakoisia, paksukunttaisia ja vetisiä maita. Äestys-sana on tuttu myös peltojen muokkauksesta ja menetelmän periaate onkin jokseenkin samanlainen myös metsämailla.

Laikkumätästys. Pintamaasta irrotetaan kaivinkoneella tai muokkauslevyllä laikku, joka käännetään laikun viereen, maan pinnalle ylösalaisin. Laikkumätästys toimii veden vaivaamilla, heinittyvillä, kunttaisilla ja kylmillä mailla, joilla mättäät luovat taimelle huomattavasti paremman kasvualustan. Mätästys toimii parhaiten kuusen taimilla ja muutenkin istuttamalla uudistettaessa. Luontaisesti levinneille ja kylvetyille siemenille mättäät ovat turhan lietteisiä ja kuivia kasvupaikkoja.

Kääntömätästys. Pintamaasta paljastetaan kaivinkoneella laikku ja irtomaa käännetään takaisin omaan kuoppaansa, jolloin kivennäismaa tai turve jäävät pintaan. Kyseinen mätästysmenetelmä toimii pääasiassa samoille kasvupaikoille ja puulajeille kuin laikkumätästyskin, mutta veden vaivaamilla tai todella heinäisillä aloilla kääntömättäät eivät ole välttämättä tarpeeksi korkeita.

Naveromätästys. Navero on pieni, noin 20-30 cm matala oja. Naverosta saatava maa kasataan mataliksi ja laakeiksi kohoumiksi, joiden pinnalle jää kivennäismaata. Naveromätästys sopii hienojakoisille maille ja pääosin samantyyppisille kasvupaikoille kuin laikkumätästyskin. Naveromättäät ovat kuitenkin kääntömättäiden tavoin hieman arempia hallalle, heinille ja vedelle kuin laikkumättäät.

Laikutus. Humus poistetaan laikkuina, esimerkiksi kaivurin kauhalla tai muokkaukseen kehitellyillä laikkureilla, mutta laikkua ei käännetä ympäri. Maahan jää pieni kuoppa sekä pieni mätäs, johon taimi istutetaan. Sopii karkeille ja kivisille maille, ja erityisesti männyn ja kuusen uudistusaloille. Hyvä menetelmä kylvön tai luontaisen uudistamisen yhteyteen.

Laikutus tai laikkumätästys, piirros

Laikkumätästys

Äestys, piirros

Äestys

 

 

 

 

 

 

 

 

Edellinen sivu: Metsän uudistaminen
Seuraava sivu: Taimikon perustaminen