Virtuaalinen metsäkoulu
perusvalikkotuki_navbar_inc PERUSTIETOJA | METSÄTALOUS | MONIKÄYTTÖ | OHJE |
 Etusivulle etusivu >perustietoja >arvokkaat elinympäristöt >talousmetsä vai luonnontilainen Vanha raita
2_tason valikkotuki Tuottavuusluokitus

Arvokkaat elinympäristöt
pper_navbar.inc
>Metsälain
ympäristöt
>Suojeltavat
luontotyypit

>Talousmetsä vai
luonnontilainen

>Metsän
monimuotoisuus


Puulajit
talous.text

Talousmetsä vai luonnontilainen ?Talousmetsä

Talousmetsässä ihminen ohjaa metsikön kehitystä pyrkiessään hyödyntämään puusatoa. Talousmetsä ei vanhenevanakaan ole luonnontilaisen metsän kaltainen. Talousmetsä uudistetaan varhain. Metsän kehityksessä lehtipuuvaihe pyritään ohittamaan ja saamaan aikaan uusi taimikko nopeasti. Kasvatuksen aikana poistetaan puiden välisessä kilpailussa häviölle jääviä puita ja pyritään tasaiseen latvuskerrokseen. Puulajeina suositaan teollisuuden kannalta arvokkaita pääpuulajeja ja jopa yhden puulajin metsiköitä. Metsää pyritään käsittelemään siten, että muodostuu helposti käsiteltäviä, puustoltaan yhtenäisiä metsikkökuvioita.

Luonnontilainen metsä 

Pitkään palolta säästyneessä luonnontilaisessa metsässä on eri-ikäisiä puita, lahoja ja lahoavia puita, kostea pienilmasto sekä runsas eläin- ja kasvilajisto. Tyypillistä on pienipiirteinen vaihtelu, kuolleiden puiden tilalle syntyneet aukot ja taimiryhmät sekä maaston mukaan vaihteleva pintakasvillisuus. Luonnontilaisessa metsässä ei ole kiirettä. Aikanaan puuaines palautuu luonnon kiertokulkuun lahottajasienten ja pieneliöiden tai metsäpalon ansiosta.

 

Seuraava sivu: Metsän monimuotoisuus >>


alapalk_navbartuki Etusivulle | Ohjeet | Linkit | Tentit