Virtuaalinen metsäkoulu
perusvalikkotuki_navbar_inc PERUSTIETOJA | METSÄTALOUS | MONIKÄYTTÖ | OHJE |
 Etusivulle etusivu >metsätalous >metsän kasvatus >pystykarsinta
tal_navbar.inc Metsän uudistaminen

Metsän kasvatus
katal_navbar.inc

>Tukea
metsänhoitoon
>Varhainen
taimikonhoito
>Taimikonhoito
>Pystykarsinta
>Harvennushakkuut
>Ongelmia

Puukauppa ja korjuu

Metsäsuunnittelu

Sertifiointi

Metsän omistus
ja verotus
pystykar.text

Metsän kasvatus - pystykarsintaLaadukas vähäoksainen tyvitukki on haluttua ja arvokasta puuta. Nuoressa kasvatusmetsikössä oikein suoritettu pystykarsinta varmistaa päätehakkuussa saatavan vähäoksaisen tyvitukin laadun.


Mänty

Suomessa pystykarsinta kohdistuu pääosin mäntyyn. Karsinta tehdään rinnankorkeusmitaltaan 7 - 13 cm rungoille; karsittavien oksien on oltava  halkaisijaltaan alle 2,5 cm. Kuivat ja taantuvat oksat sopivat karsittaviksi. kuivat oksat karsitaan rungonmyötäisesti, elävät oksapaksunnoksen kohdalta. Elävää latvusta on jätettävä vähintään 40 % puun pituudesta, jotta puiden yhteyttämiskyky ja vastustuskyky pysyisivät hyvänä. Sienituhoriskien vuoksi pystykarsintaa ei suositella tehtäväksi syksyllä kasvukauden jälkeen ennen talven pakkaskautta.

Karsinta kannattaa kohdistaa sellaisiin kohteisiin, joilla laadun paraneminen on suurinta. Pystykarsinta tehdään vain niille puille, jotka jäävät kasvamaan päätehakkuuseen asti. Karsintakorkeus on vähintään neljä metriä ja se toteutetaan kaikille karsittaville puille. Toimenpide voidaan tehdä myös kahdessa vaiheessa. Pystykarsinta tallennetaan rekisteriin, jolloin kaukana tulevaisuudessa olevassa päätehakkuussa voidaan puut todeta varmasti pystykarsituiksi. Tällainen tyvitukki on sisältä oksattomampi kuin luontaisesti karsiutunut. Rekisteröinti takaa tehdyn pystykarsinnan.


Rauduskoivu

Koivusta karsitaan vain kuolleita oksia värivikojen välttämiseksi. Kohteeksi sopii ensiharvennetun koivikon koko jäävä puusto, mikäli puusto on muutenkin laadukasta. Koivun karsinta-aika on kesällä lehdellisenä aikana, jottei vahingossa karsittaisi eläviä oksia.

 

Seuraava sivu: Harvennushakkuut >>


alapalk_navbartuki Etusivulle | Ohjeet | Linkit | Tentit