Virtuaalinen metsäkoulu
perusvalikkotuki_navbar_inc PERUSTIETOJA | METSÄTALOUS | MONIKÄYTTÖ | OHJE |
 Etusivulle


Metsien monikäyttö

2_tason valikkotuki Luonnon
keruutuotteet


Maisemanhoito

Riistanhoito

Jokamiehenoikeudet


Title here!

Metsätaloudessa on tärkeää ottaa huomioon: 

Luonnon erikoiskohteiden ja lajien säilyminen
Metsän monimuotoisuuden säilyttäminen
Riistan elinmahdollisuudet
Maisema-arvot
Virkistyskäyttö  

Virkistyskäytön kannalta erikoiskohteiden suojelu ja lajien säilyminen, maisema-arvot ja metsäluonnon monimuotoisuus käyvät käsi kädessä. Monimuotoinen ja vaihteleva metsäluonto on kulkijalle suurempi elämys kuin yhden puulajin talousmetsä. Kauniissa maisemassa silmä lepää. 

Monimuotoisen metsän kasvi-, sieni- ja eläinlajistot ovat runsaat. Sienestäjän ja marjastajan saalis on vähemmän herkkä vuosittaiselle vaihtelulle, kun lajivalikoima on suurempi. Laaja kasvivalikoima tarjoaa suojaa ja ravintoa monille eri eläinlajeille. Monimuotoisessa metsässä riistakin voi hyvin. 

Metsänhoidolla on aina vaikutusta marjojen, sienten ja riistan elinympäristöihin. Vaikutus voi olla lajikohtaisesti myönteistä tai kielteistä. Hoitotoimenpiteiden vaikutusta eri lajeihin käsitellään tarkemmin alasivuilla. 


Seuraava sivu: Luonnon keruutuotteet>>

 

alapalk_navbartuki Etusivulle | Ohjeet | Linkit | Tentit