Virtuaalinen metsäkoulu
perusvalikkotuki_navbar_inc PERUSTIETOJA | METSÄTALOUS | MONIKÄYTTÖ | OHJE |
 Etusivulle etusivu >perustietoja >luokitus >metsätyypit
2_tason valikkotuki Tuottavuusluokitus
pper_navbar.inc
>Kasvupaikan
määritys
>Metsätyypit

Arvokkaat elinympäristöt

Puulajit

Metsäsanasto Metsäsanasto
metsatyy.text
 

MetsätyypitKasvupaikkatyypit + Metsäkasvillisuusvyöhykkeet => MetsätyypitKäytännön metsätaloudessa tärkein kasvupaikkojen luokittelun peruste on viljavuus. Viljavuuden mukaan määritellään kasvupaikkatyyppi, joita ovat esim. tuore kangas tai kuivahko kangas. Pelkän kasvupaikkatyypin perusteella ei voida määrittää maapohjan puuntuottokykyä, koska siihen vaikuttaa myös ilmasto. 

Metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin kasvupaikkatyypit tarkentuvat metsätyypeiksi. Metsätyyppi kuvaa maapohjan puuntuottokykyä, koska sen määräytymiseen vaikuttaa kasvupaikkatyypin lisäksi vallitseva ilmasto.

Kasvupaikkatyypit

Kasvupaikkatyyppi on maaperän kasvutekijöiden, eli ravinteiden, rakenteen ja kosteuden summa. Ratkaisevin luokitusperuste on maan ravinteisuustaso. Kasvupaikkatyyppejä on kuusi: lehdot, lehtomaiset kankaat, tuoreet kankaat, kuivahkot kankaat, kuivat kankaat ja karukkokankaat. Luokitus kattaa koko maan. Sekä Hankoniemellä että Inarissa kasvaa männiköitä kuivahkolla kankaalla. 

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

Maa on jaettu kuuteen, ilmastoltaan erilaiseen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. 

1. Saaristo-Suomi
2. Etelä-Suomi
3. Pohjanmaa-Kainuu
4. Perä-Pohjola
5. Metsä-Lappi
6. Tunturi-Lappi

Yleisesti niistä käytetään vain kolmea: Etelä-Suomi, Pohjanmaa-Kainuu ja Perä-Pohjola. Ne kattavat valtaosan metsä-Suomea.

Metsätyypit

Metsäkasvillisuusvyöhykkeittäin kasvupaikkatyypit tarkentuvat metsätyypeiksi. Metsätyyppi kuvaa maapohjan puuntuottokykyä, koska sen määräytymiseen vaikuttaa kasvupaikkatyypin lisäksi vallitseva ilmasto. Sama kasvupaikkatyyppi on siis eri metsätyyppi eri kasvillisuusvyöhykkeellä. Metsätyypit, eli kasvupaikkatyypit  kasvillisuusvyöhykkeittäin ovat lueteltuna seuraavassa taulukossa:


Kasvupaikka-
tyyppi
  Kasvillisuusvyöhyke
Etelä-Suomi Pohjanmaa-Kainuu Perä-Pohjola Metsä-Lappi
Karukkokangas Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT) Jäkälätyyppi (CIT)
Kuiva kangas Kanervatyyppi (CT) Variksenmarja-
kanervatyyppi (ECT)
Mustikka-kanerva-
jäkälätyyppi (MCCIT)
Juolukka-puolukka-
variksenmarja
tyyppi (UVET)
Kuivahko kangas Puolukkatyyppi (VT) Variksenmarja-
puolukkatyyppi (EVT)
Variksenmarja-
mustikkatyyppi (EMT)
Juolukka-
variksenmarja-
tyyppi (UVET)
Tuore kangas Mustikkatyyppi (MT) Puolukka-mustikka-
tyyppi (VMT)
Seinäsammal-
mustikkatyyppi (HMT)
Juolukka-
variksenmarja-
mustikka-
tyyppi (UVET)
Lehtomainen kangas Käenkaali-
mustikkatyyppi (OMT)
Kurjenpolvi-
käenkaali-mustikka-
tyyppi (GOMT)
Kurjenpolvi-
mustikkatyyppi (GMT)
 
Lehto Käenkaali-
oravanmarjatyyppi (OMaT)
Kurjenpolvi-
metsäimarretyyppi (GDT)
   


Metsätyyppien nimien lyhenteet tulevat nimikkokasvien tieteellisistä nimistä. Nimikkokasvit ovat

O - Oxalis -Käenkaali
M - Myrtillus - mustikka
De - Deschampsia - metsälauha
L - Ledum - suopursu
E - Empetrum - variksenmarja
U - Vaccinium uliginosum - juolukka
C - Calluna - kanerva
Cl - Cladina - Poronjäkälä
D - Gymnocarpium dryopteris - metsäimarre
V- Vaccinium - puolukka
Ma - Maianthemum - oravanmarja
F - Filices - saniaiset
He - Hepatica - sinivuokko
G - Geranium -kurjenpolvi
Fi - Filipendula - angervo
Py - Pyrola - talvikki
H - Hylocomium - seinäsammal


Seuraava sivu: Arvokkaat elinympäristöt >>

 

alapalk_navbartuki Etusivulle | Ohjeet | Linkit | Tentit