Virtuaalinen metsäkoulu
perusvalikkotuki_navbar_inc PERUSTIETOJA | METSÄTALOUS | MONIKÄYTTÖ | OHJE |
 Etusivulle etusivu >metsätalous >metsän kasvatus >harvennushakkuut
tal_navbar.inc Metsän uudistaminen

Metsän kasvatus
katal_navbar.inc

>Tukea
metsänhoitoon
>Varhainen
taimikonhoito
>Taimikonhoito
>Pystykarsinta
>Harvennushakkuut
>Ongelmia

Puukauppa ja korjuu

Metsäsuunnittelu

Sertifiointi

Metsän omistus
ja verotus
harvhakk.text

Metsän kasvatus - harvennushakkuutHarventaminen liittyy metsän taloudellisen tuotoksen lisäämiseen. Harvennukset eivät lisää puuntuotosta, mutta luonnonpoistuman saaminen myyntipuuksi lisää taloudellista tulosta. Lisäksi harvennustulo saadaan aikaisemmin kuin luonnontilaisena kasvatetusta metsiköstä saatava päätehakkutulo.

Harventaminen järeyttää kasvamaan jäävää puustoa, joten tulevissa hakkuissa on odotettavissa järeämpää ja samalla arvokkaampaa tukkia kuin luonnon tiheydessä kasvaneesta metsästä.


Harvennustapoja

Harvennus on myös kustannustekijä metsän kasvattamisessa, joten harvennusten määrää on tarkasteltava omistajan ja metsän monien tarpeiden pohjalta. Harventaminen ajoittaa myös metsästä saatavia tuloja.

Alaharvennus: Alaharvennus kohdistuu pääosin metsikön alimpien latvuskerrosten puihin. Sairaat ja heikkolaatuiset puut poistetaan koosta riippumatta. Kasvuisimmat ja laadukkaimmat puut pyritään jättämään tuotantopuustoksi.

Alaharvennusta voidaan käyttää kaikenikäisissä kasvatusmetsissä kaikilla puulajeillamme.

Yläharvennus: Yläharvennuksessa poistetaan myös metsikön kookkaimpia ja arvokkaimpia puita. Kasvatettavaksi jätettävien puiden arvokasvu on yläharvennuksen jälkeen nopeaa. Yläharvennuksesta saatava hakkuutulo on alaharvennusta suurempi. Joskus yläharvennus on perusteltua viljavilla mailla runkojen ylijäreyden välttämiseksi. 

Yläharvennusta käytetään eniten varttuneiden kuusikoiden ja viljelykoivikoiden viimeisessä harvennuksessa.

Laatuharvennus: Laatuharvennuksen tavoitteena on jättää laadukkain puusto kasvamaan. Kehityskelvottomat puut poistetaan, samoin oksikkaat, jotka usein ovat muuta puustoa kookkaampia. Laatuharvennus muistuttaa usein yläharvennusta, mutta harvennusperuste ei ole hakkuutulon maksimointi vaan kasvatuspuuston laadun kehittäminen. 

Laatuharvennus on parhaimmillaan männiköiden varhaisena ensiharvennuksena.


Seuraava sivu: Metsänkasvatuksen ongelmia >>


alapalk_navbartuki Etusivulle | Ohjeet | Linkit | Tentit