Metsäammattilaiset opiskelivat uutta metsälakia

Huittisiin kerääntyi keskiviikkona 5.2.2014 yli 250 metsäalan ammattilaista kuuntelemaan tämän vuoden alussa uudistuneen metsälain koukeroita. Suomen metsäkeskuksen järjestämän tilaisuuden avasi Metsäkeskuksen Pirkanmaan aluejohtaja Arto Sorri, joka kertoi uuden metsälain lähtökohdista ja muutoksen tarpeellisuudesta. Lain uudistamisen johtoajatuksena oli metsänomistajien erilaisten tavoitteiden huomioiminen monipuolisemmin. Lisäksi Sorri muistutti, että metsälain tarkoituksena on antaa vähimmäistason raamit metsien kestävän käytön ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi – lisäohjeita saadaan Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksista sekä sertifiointikriteereistä.

Lakitekstin tulkintaa

Metsäkeskuksen johtava metsälakiasiantuntija Janne Uitamo kertoi metsälain muutoksista. Suurimmat eroavaisuudet koskevat uudistushakkuun ikä- ja läpimittarajojen poistumista, kasvatushakkuita sekä uudistamisvelvoitteen sisältöä. Erityisesti eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus poiminta- ja pienaukkohakkuin herätti kysymyksiä ammattilaisten piirissä. Uudistushakkuurajojen poistumista Uitamo kuvasi tyhjentävästi:

– Nyt uudistushakkuun voi tehdä jo, kun on saavutettu puolen metrin taimikko. On tosin eri asia, onko se järkevää.

Metsälain vaikutus monimuotoisuuteen

Myös metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteisiin sekä käsittelyohjeisiin tuli uuden metsälain myötä muutoksia, joista kertoi Metsäkeskuksen metsäluonnonhoidon asiantuntija Timo Vesanto. Lakiin lisättiin kolme uutta korpiympäristöä, lähde-, metsäkorte- ja muurainkorpi, ja letot tulivat metsälain piiriin koko maassa, myös Pohjois-Suomessa. Lisäksi jyrkänteitä koskeva määritys muuttui hieman: aiemmin erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi luokiteltiin metsälain 10 §:n kriteerit täyttävät varjojyrkänteet, mutta nyt varjo-sana on poistettu lakitekstistä.

Koulutuspäivässä käytiin läpi myös uuden metsälain aiheuttamat muutokset leimikkosuunnitelmaan ja metsänkäyttöilmoitukseen. Keskustelua syntyi erityisesti siitä, miten hakkuita koskeva vastuu jakautuu nykyään metsänomistajan lisäksi myös hakkuuoikeuden haltijalle ja leimikon suunnittelijalle.

Koulutuspäivä toi esiin paljon uuden metsälain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Lopulta vasta käytännön toimenpiteet näyttävät, miten lakia lähdetään tulkitsemaan tästä eteenpäin.

Löydät uuden metsälain ja muun metsiin liittyvän lainsäädännön osoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/lainsaadanto.html

Lisätietoja:

Risto Santapukki                                        Timo Vesanto        esittelijä                                                   metsäluonnonhoidon asiantuntija puh. 0400 392 942                                     puh. 040 530 6726 risto.santapukki@metsakeskus.fi                   timo.vesanto@metsakeskus.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *