EU–rahalle on saatu vastinetta: jopa 7,8 miljoonan euron piristysruiske aluetalouteen

Pirkanmaan metsissä on viimeisen viiden vuoden ajan ollut poikkeuksellista ryskettä. Nyt päättyneessä Suomen metsäkeskuksen Ryskettä metsiin Pirkanmaalla -projektissa metsänomistajia on koulutettu ja aktivoitu muun muassa omatoimiseen metsänhoitoon.

Ammattikorkeakoulu opiskelija Tommi Kivimäen vaikuttavuusarvioinnista ilmenee huikeita tuloksia. Hankkeen määrällisenä tavoitteena oli järjestää yhteensä 130 koulutustilaisuutta ja tavoittaa yhteensä 3600 metsänomistajaa Pirkanmaalla. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 234 tilaisuutta ja niihin osallistui yhteensä n. 7000 metsänomistajaa. Yhteisomistustilojen käytännön metsänhoitotöitä ja puukauppaa aktivoitiin syvällisemmällä tilan mahdollisuudet huomioivalla neuvonnalla 160 yhteisomistustilalla.

Ryskettä metsiin –hankkeella saatiin Pirkanmaan taimikonhoitomäärät nousuun. Projektin ansiosta vuotuinen työmäärä on lisääntynyt n. 2000 hehtaaria, mikä tarkoittaa välittömänä hoitotöiden liikevaihtona n. 800 000 euroa. Hoitotyön ansiosta puustojen tukkisaanto kasvaa n. 100 000 kuutiota, mikä lisää pelkästään kantorahatuloja n. 4 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteisomistustilojen tilakäynneistä poikineista hoito- ja hakkuutöistä saatiin liikevaihdon lisäystä yhteensä n. 3,8 miljoonaa euroa.

Lue koko arvio: Vaikuttavuusarvio, Ryskettä metsiin

Lisätiedot:

Ari Lähteenmäki
edistämispäällikkö
puh. 0400 333 759
ari.lahteenmaki@metsakeskus.fi

tai

Tommi Kivimäki
metsätalousinsinööri
puh. 050 439 7535
tommi.kivimaki@metsakeskus.fi

Comments are closed.